luni, 23 august 2010

FEG - Activitati extracuriculare

Activitati extracuriculare


 • Actiuni umanitare in sprijinul copiilor cu probleme de sanatate si familiare.
 • Actiuni umanitare in sprijinul persoanelor varstnice.
 • Activitati de voluntariat in spitale, farmacii sau in O.N.G.-uri.
 • Participari la show-uri de prezentare a produselor cosmetice.
 • Participari la simpozioane organizate in colaborare cu alte scoli sau O.N.G.-uri.
 • Participari la sesiuni de comunicari organizate la nivel local si national de catre FEG.
 • Participari la concursuri stiintifice (olimpiade) la nivel local, interfiliale si national.
 • Organizarea si participarea la actiuni culturale-distractive (Balul Bobocilor).
 • Participarea la proiecte europene.

FEG - Burse

Burse

Scoala postliceala FEG acorda anual 3 tipuri de burse:
 1. burse de merit, constand in gratuitatea scolarizarii pentru anul urmator, acordate, in fiecare clasa, cursantului cu media cea mai mare, la finele anului scolar si care a obtinut rezultate deosebite la Sesiunile de Comunicari stiintifice si Olimpiadele scolare organizate de FEG
 2. burse de studiu, constand in reduceri ale taxelor de scolarizare pentru anul urmator in procent de 30% si respectiv, 20% pentru cursanti cu rezultate scolare bune si participari la Sesiunile de Comunicari stiintifice si Olimpiadele scolare organizate de FEG
 3. burse sociale, acordate semestrial, cursantilor cu situatii sociale dificile dar care au rezultate scolare bune.
Informatii suplimentare referitoare la burse se pot obtine de la Secretariatul FEG.

FEG - Avantaje

Avantaje


 • respectarea cadrului legal de functionare - Scoala Postliceala FEG este acreditata prin Ordinul MECT nr. 3924 din 05/05/2008
 • suntem singura scoala postliceala acreditata pe toate specializarile la care facem inscrieri
 • diplome cu valabilitate in tara si strainatate
 • organizam concurs de admitere pentru locuri cu taxa si fara taxa
 • taxa de scolarizare se plateste in rate si nu se modifica pe parcursul anului scolar
 • nu se percep taxe suplimentare pentru examenele din sesiunile de evaluare, pentru practica scolara sau pentru documentele scolare eliberate (legitimatii, carnete, adeverinte, foi matricole, acte de studii)
 • acordarea burselor de merit, de studiu si sociale, constand in reduceri de pana la 100% a taxei de scolarizare
 • premii in bani pentru cursantii care se disting la concursurile scolare organizate la nivel national
 • pregatire practica gratuita in unitati de profil - spitale, farmacii, unitati economice, unitati bancare, comisionari vamali
 • posibilitatea efectuarii de stagii de instruire practica in strainatate, in parteneriate cu alte scoli -> Proiecte
 • spatii de scolarizare situate central, in Iasi
 • baza materiala moderna: laboratoare de informatica, farmacie, cabinete de nursing, masaj, coafura, cosmetica, proiectare decoratiuni interioare
 • acces gratuit la Internet
 • formatori profesionisti (medici, farmacisti, juristi, economisti, programatori, profesori, psihologi)
 • oferta educationala specifica scolii, studiul limbilor straine: engleza, italiana,instruire in informatica si educatie ecologica
 • la disciplinele de specialitate se pun la dispozitie suporturi de curs, caiete de practica, seturi de teste pentru evaluare si alte materiale ajutatoare prin utilizarea de metode de comunicare performante si moderne (platforma Moodle) ->FEGO
 • posibilitatea obtinerii unor certificate de perfectionare eliberate de MMSSF. in domeniul limbilor straine si al utilizarii calculatoarelor
 • posibilitatea obtinerii permisului european de conducere al calculatorului(ECDL)
 • fiind scoala postliceala acreditata de MECT, cursantii nostri sustin examenul de absolvire organizat de MECT in cadrul scolii
 • consiliere si sprijinire pentru cursanti / absolventi in vederea obtinerii unui loc de munca
 • asigurarea posibilitatii de cazare

FEG - Profile si Specializari

Profile si Specializari

Oferta educationala a Scolii Postliceale FEG
Profil / SpecializareDurata StudiilorNr. locuri
Sanatate si asistenta pedagogica
Asistent medical generalist 
3 ani
210
Asistent medical de farmacie 
3 ani
120
Mecatronic si Informatica
Analist programator 
1,5 ani
30
Servicii
Cosmetician 
2 ani
30
Stilist (coafor stilist) 
2 ani
30
Tehnician maseur 
2 ani
30
Proiectant decoratiuni interioare 
2 ani
30
Secretariat birotica (Tehnician in activitati de secretariat)
2 ani
30
Economic
Asistent de gestiune (finante-contabilitate) 
2 ani
30
Functionar bancar 
2 ani
30
Agent vamal 
2 ani
30
 - informatii specializare

FEG - Inscriere si Admitere

Inscriere si Admitere


Cine se poate inscrie?
Absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, in conformitate cu prevederile Legii Invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, toate persoanele indiferent de varsta si formatie profesionala (conditia minima - absolvirea unui liceu) care urmaresc obiecive cum ar fi: dobandirea de noi abilitati profesionale, perfectionare, formare continua - pentru a deveni mai competenti pe piata muncii.
Inscrierea
Persoanele interesante vor prezenta, la sediul FEG din str. Cuza-Voda nr. 1, Iasi, un dosar care va contine:
 • Diploma de studii (in copie si original)
 • Foaie matricola (in copie si original)
 • Buletin de Identitate sau Carte de Identitate (in copie)
 • Certificat de nastere (in copie)
 • Certificat de casatorie (in copie, pentru doamne)
 • Adeverinţa medicala (de la medicul de familie sau dispensarul de cartier)
 • Cerere si contract tip (se vor completa la secretariatul FEG)
 • Doua fotografii tip buletin
Admiterea
Organizam admitere pentru locuri fara taxa si cu taxa, invatamant de zi.
Admiterea se realizeaza in baza unui test de aptitudini si a unui interviu (unde este cazul). Ocuparea locurilor fara taxa, pentru cursantii care au trecut testul de admitere, se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor calculate dupa urmatorul algoritm:(Ms+Mb)/2, unde: Ms - media anilor de studii si Mb - media de la examenul de bacalaureat.

vineri, 13 august 2010

FEG - Scoala Postliceala FEG Iasi


PrezentareScoala Postliceala FEG a luat fiinta la Iasi in anul 1998, la initiativa unui grup de cadre didactice dornice sa creeze o alternativa viabila la invatamantul de stat si cel particular.
Din anul 2004, Scoala Postliceala FEG este membra a EfVET.
Scoala Postliceala FEG este acreditata in baza ordinului MECT 3924 din 5 mai 2008.
Obiectivul principal al Scolii Postliceale FEG este desfasurarea unui program educational care sa creeze specialisti capabili sa raspunda mobilitatii continue de pe piata muncii din Romania si sa se integreze usor in structurile profesionale din celelalte tari ale UE.
Desi relativ tanara in peisajul educational iesean, Scoala Postliceala FEG a avut o evolutie dinamica, ascendenta atat in ceea ce priveste profilele si specializarile cat si in ceea ce priveste efectivele scolare.
In prezent, Scoala Postliceala FEG este acreditata de MECT pentru urmatoarele specializari: Asistent Medical Generalist, Asistent Medical de Farmacie, Analist Programator, Cosmetician, Stilist (coafor stilist), Tehnician Maseur, Proiectant Decoratiuni Interioare, Secretariat birotica (Tehnician in Activitati de Secretariat), Agent de Gestiune (finante-contabilitate), Functionar Bancar, Agent Vamal.
In anul 2008, Scoala Postliceala FEG a obtinut titlul de "Scoala Europeana".
Activitatea didactica se desfasoara in mai multe spatii de scolarizare, unde functioneaza laboratoare de informatica, sali de curs, cabinete de masaj, cosmetica, coafura, o sala de multimedia si biblioteca şcolii, toate situate in centrul orasului.
Spatiile de scolarizare proprii dispun de mijloace audio-vizuale moderne (video, TV, casetofoane, retroproiector), de tehnologie IT si de dotari specifice pentru fiecare disciplina.
Activitatile practice se desfasoara in institutii de profil dupa un program structurat in concordanta cu continuturile stiintifice si sunt gratuite pentru cursanti, cheltuielile fiind suportate de scoala.
Procesul instructiv-educativ este asigurat de personal didactic calificat, cu pregatire psihopedagogica, integrat in sistemul de perfectionare stiintifica (Casa Corpului Didactic, Universitate).
In pregatirea cursantilor, Scoala Postliceala FEG Iasi aplica planuri si programe avizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, completate cu oferta specifica scolii: studiul limbilor straine (Engleza, Italiana), initiere in domeniul informaticii, educatie ecologica.
Pentru stimularea performantelor scolare, FEG acorda cursantilor cu rezultate deosebite la invatatura burse de merit si de studiu, constand in reducerea cu pana la 100% a taxei de scolarizare si premii celor ce se disting in concursurile organizate la nivel de scoala, interfiliale si la nivel national.
Pentru cursantii cu situatie sociala deosebita, Scoala Postliceala FEG acorda, diferentiat, burse sociale. Sunt stimulati si cursantii care se implica in cercetarea stiintifica prin sustinerea de lucrari in cadrul sesiunior de comunicari stiintifice.

Pentru viitor ne propunem:
*   sa asiguram spatiu propriu de scolarizare dotat corespunzator pentru toate profilele si specializarile;
*   infiintarea de laboratoare si cabinete scolare;
*   sali pentru activitati extracurriculare;
*   diversificarea specializarilor din profilul Servicii;
*   mentinerea Scolii FEG in pozitia de lider al pietei scolare iesene;
Scoala Postliceala FEG se adreseaza tuturor absolventilor de liceu, cu sau fara examen de bacalaureat, indiferent de varsta, absolventilor de facultate, personalului angajat si somerilor si tuturor celor care doresc sa se specializeze intr-o meserie noua.