luni, 23 august 2010

FEG - Inscriere si Admitere

Inscriere si Admitere


Cine se poate inscrie?
Absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, in conformitate cu prevederile Legii Invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, toate persoanele indiferent de varsta si formatie profesionala (conditia minima - absolvirea unui liceu) care urmaresc obiecive cum ar fi: dobandirea de noi abilitati profesionale, perfectionare, formare continua - pentru a deveni mai competenti pe piata muncii.
Inscrierea
Persoanele interesante vor prezenta, la sediul FEG din str. Cuza-Voda nr. 1, Iasi, un dosar care va contine:
  • Diploma de studii (in copie si original)
  • Foaie matricola (in copie si original)
  • Buletin de Identitate sau Carte de Identitate (in copie)
  • Certificat de nastere (in copie)
  • Certificat de casatorie (in copie, pentru doamne)
  • Adeverinţa medicala (de la medicul de familie sau dispensarul de cartier)
  • Cerere si contract tip (se vor completa la secretariatul FEG)
  • Doua fotografii tip buletin
Admiterea
Organizam admitere pentru locuri fara taxa si cu taxa, invatamant de zi.
Admiterea se realizeaza in baza unui test de aptitudini si a unui interviu (unde este cazul). Ocuparea locurilor fara taxa, pentru cursantii care au trecut testul de admitere, se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor calculate dupa urmatorul algoritm:(Ms+Mb)/2, unde: Ms - media anilor de studii si Mb - media de la examenul de bacalaureat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu